RSS Feed

ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์

Posted on

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนาน้อย(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)  ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  ๒  ที่เข้ามาตรวจเยี่ยม  และให้คำแนะนำการเตรียมรับการประเมินจากสมศ.รอบที่  ๓  ในวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: